אוסף: נרות בגודל בינוני

50 שעות בעירה
טווח עוצמת ריח - עד 30 מ״ר